Home

Lidgeld

Vergeet zeker niet jullie kind(eren) in te schrijven door 25 euro over te schrijven!! Bij betaling van het bedrag van 25 euro is het lid verzekerd voor het chirojaar 2018-2019. Deze verzekering dekt enkel lichamelijke letsels, geen materiële schade. Dus gelieve waardevolle zaken thuis te laten tijdens activiteiten. De overschrijving dient te gebeuren op BE88 7805 5331 0241 (voor de jongens) en BE79 4399 0968 9133 (voor de meisjes) met als mededeling “naam kind + afdeling”.

Financiele tip

Lidgeld, bivakgeld… Chiro blijft dankzij de inzet van de leiding en andere vrijwilligers een goedkope hobby, maar er zijn natuurlijk kosten. Sommige ziekenfondsen (mutualiteiten) betalen een deel van die kosten terug. Sommige ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld terug. Andere ziekenfondsen betalen een deel van het bivakgeld terug. Wat ouders al dan niet kunnen laten terugbetalen, hangt af van het ziekenfonds waar je bij aangesloten bent. Op de hieronder vermelde website vind je een overzicht voor alle ziekenfondsen. Je kan er doorklikken naar de site van jouw ziekenfonds en/of onmiddellijk het juiste formulier downloaden. (De informatie is niet dadelijk zichtbaar, je moet even naar onderen "scrollen"!) https://chiro.be/actie/bivak/bivakadministratie/kamp-lidgeld

Financiele tip

Aankomst Bivak

Beste ouders We zullen arriveren aan het schooltje in Winnik omstreeks 10uur.

Medische fiche bivak

Ook al heb je al eens een medische fiche ingevuld van vorige kampen. Door de nieuwe privacy wet is er nieuw formulier. Dat door IEDEREEN moet ik gevuld worden, want deze mogen we niet meer bijhouden!

Download hier de brief

Reistoelating Oostenrijk

Ook dit document dient ingevuld te worden.

Download hier de brief

Daguitstap 29/04

Beste ouders, jullie hebben zich waarschijnlijk al afgevraagd hoe het nu juist zit met de daguitstap. Deze gaat door komende zondag, 29/04, tussen 14u en 18u en vindt plaats op en rond het speelplein te Denderwindeke. Dankzij de gezinsbond zullen er tal van standjes zijn waar de kinderen zich kunnen uitleven. Jullie hoeven geen geld over te schrijven, enkel een vijftal euro mee te geven met jullie kinderen. Onze oprechte excuses voor deze late vermelding, wij zullen in het vervolg proberen dit beter te regelen. Hopelijk tot dan, De leiding.

Bivak 2018 UPDATE

Beste ouders, De inschrijvingen voor het bivak in Oostenrijk zijn voorlopig gesloten! We gaan met 97 leden, leid(st)ers en kookouders naar Oostenrijk. De volgende weken leggen we in overleg met Jeka de grote lijnen van het programma vast en kiezen we voor elke leeftijdsgroep geschikte activiteiten. We bezorgen jullie in de loop van de maand mei nog een bivakboekje met meer uitleg over wat we gaan doen en wat jullie nodig hebben (kledij, schoenen etc.) Wanneer Jeka heeft beslist met welke bussen we reizen, zal ook duidelijk worden of we nog plaats hebben voor laattijdige beslissers. Wie zich op de wachtlijst wil laten plaatsen, kan contact opnemen met roel.vandewinkel@gmail.com. Groetjes, Het leidingsteam

Herinnering lidgeld betalen!

Het lidgeld voor één Chirojaar (start in oktober) bedraagt 25 euro. Hiermee worden de aansluiting bij Chiro Nationaal en de verzekering betaald. Zowel bij de jongens als bij de meisjes werken we met overschrijving. De JONGENS storten het bedrag met vermelding "Lidgeld + voornaam + achternaam + afdeling" op het rekeningsnummer BE88 7805 5331 0241. De MEISJES storten het bedrag mits zelfde vermelding op het rekeningsnummer BE79 4399 0968 9133.

INFO BIVAK 2018 OOSTERIJK

Beste leden, ouders en chiro-sympathisanten, Op zaterdag 3 maart 2018 organiseren we om 19u00 een info-avond. Daarop komt iemand van JEKA (de reisorganisatie waar we mee werken) uitleg geven over de bivakplaats, de reis daarheen (en terug), de activiteiten die er mogelijk zijn... Wie vragen heeft, kan die daar dus stellen. De leiding zal natuurlijk eveneens aanwezig zijn. Gelieve deze datum dus zeker aan te duiden in uw agenda. De info-avond gaat door in de refter van de gemeenteschool van Denderwindeke. Op de chiro site bij tabblad BIVAK, bivakboekje vind u de laatste update met meer informatie over het kamp, inschrijvingen, enz. GELIEVE in te schrijven op deze link https://goo.gl/forms/7DbOkSEx47TAvIZv2. Dit is om te weten hoeveel personen er aanwezig zouden zijn, zodat we genoeg stoelen hebben. Tot dan, De leiding

INFO BIVAK 2018 OOSTERIJK

Bivak Oostenrijk 2018

In 2018 gaan we met alle afdelingen naar Oostenrijk! We beginnen nu al met een spaarplan. Dat heeft twee grote voordelen. Je kan in schijfjes betalen EN je helpt de leiding om voor je kinderen extra activiteiten te organiseren. Hoe meer spaarders, hoe groter het voordeel voor onze Chiro. Doe dus mee en stort nog voor 25 september een eerste schijfje! Je hebt nadien nog ruim de tijd om je te bedenken. Dus ook wie nog wat twijfelt, doet er goed aan mee te beginnen sparen. Meer info vind je in bijlage.

Download hier de brief