Bivak

Het bivak 2021 gaat door van 31 juli tot en met 10 augustus in .... Opitter!
Hier vindt u wat meer info over de bivakplaats:Download hier de info

Eind juni/begin juli contacteert de leiding de ouders van de jongsten. 31 augustus verzamelen we om 12u30 voor het vertrek. 10 juli zijn we terug om 15u.
Voor wie echt al te nieuwsgierig is, hier de digitale versie: Bivakboekje

inschrijvingsgeld ten laatste op 10 juli
1. ingeschreven als lid (30 euro)
2. inschrijvingsgeld kamp tegen 10 juli (voor elk kind apart). Dit mag in één keer of in verschillende keren
3. Het inschrijvingsgeld dient gestort te worden op onze bivakrekening:
BE51 0882 5564 0562
Deze rekening staat op naam van:
Chiro Denderwindeke Bivak
Edingsesteenweg 448
9400 Denderwindeke

Enkele belangrijke data:
18 juli om 9u. Verzamelen om 8u45: bivakmis
30 juli tussen 18u en 20u. Oudsten brengen hun fiets ook mee!: binnenbrengen van de bagage